Menu

NEJHORŠÍ UMĚNÍ JE DIVADLO!

NEJHORŠÍ UMĚNÍ JE DIVADLO!

Ve čtvrtek 20. února začíná 12. ročník festivalu nového divadla MALÁ INVENTURA, který zahájí, tak jak se na významnou událost sluší, slavnostní ceremoniál.

 

V La Fabrice budou podruhé v historii slavnostně uděleny ceny České kulturní DNA. „Galavečerem v La Fabrice, na kterém předáme pěti laureátům ceny, zahájíme současně i celý letošní festival,“ říká Adriana Světlíková s tím, že se letos předají tři ceny za výjimečný počin na poli nového divadla, jednu cena za mimořádný dlouhodobý přínos, rozvoj a podporu nového divadla a jednu cena pro zahraničního promotéra, který výjimečné podporuje českou nezávislou scénu.

Program festivalu, tak jako v minulosti, vznikal ve spolupráci s divadly, a produkčními domy, bezezbytku pražskými. Jednotlivé subjekty nominují díla ze své produkce s ohledem na určitá kritéria, a kurátorky programu – Adriana Světlíková a Dagmar Kantorková, tvoří finální dramaturgii. V té se kromě domácí tvorby letos významně uplatní i zahraniční tvůrci. Festival prezentuje například rapovou operu The City nebo francouzského mima a beatboxer Juliena Cottereaua a další.
„12. ročník festivalu je skutečnou reflexí nového divadla  minulého roku. Přes cenami ověnčená představení /One step before the fall/ až po stále hledající originální formy /Sticker/, je to divadlo současné, sebevědomé a tvůrčí, právě takové, jaký je i jeho divák,“ říká ředitelka festivalu Malá inventura Adriana Světlíková.

Nezávislý subjekt Nová síť, hlavní organizátor programu, v posledním období navázal funkční spolupráci s významnými státními institucemi. Má za sebou například úspěšnou prezentaci české taneční a divadelní tvorby v Edinburghu na festivalu Fringe. Dalším subjektem, s nímž navázala Nová síť spolupráci je Národní galerie a její Veletržní palác. Tam bude sídlit festivalové centrum zvané HNÍZDO, ve kterém po celou dobu festivalu probíhá od rána do noci rozmanitý program. „Diváci ale i široká veřejnost si sem můžou zajít na výbornou kávu a nasytit se čerstvými pokrmy, které pro Hnízdo připravila Galetka,“ říká Šárka Zahálková, autorka konceptu festivalového centra. HNÍZDO se zahnízdilo v přízemí Veletržního paláce a na všechny akce je vstup zdarma.
V Hnízdě se ale nebude jen relaxovat. „Program patří diskuzím s teoretiky i praktiky, výtvarným dílnám pro děti, divadlem, hudbou, koncerty a DJs ve večerních hodinách,“ dodává Zahálková, která z nabytého programu vypichuje alespoň jednu událost: „Inspirativní bude jistě pondělní otevřená diskuze Kde leží hranice mezi výtvarným uměním a divadlem?, kterou bude moderovat Helena Musilová, ředitelka Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze.“
Designerského řešení prostoru Hnízda se ujala Scholastika, ateliér produktového designu pod vedením Jana Čapka. Součástí konceptu je také interaktivní prostor Martiny Staňkové vybízející k vaší účasti. „Zde se divák mění za autora a sám může prostor HNÍZDA upravovat pomocí folií,“ dodává Zahálková.


Informace ke konkrétním představením najdete na www.malainventura.cz

Odkaz nad video spot Male inventury: www.youtube.com/watch?v=BQElqPnoK3c
Odkat na video spot z minuleho galaveceru: www.youtube.com/watch?v=5lV_ta_9ht4
Odkaz na video spot izraelske repove opery: www.youtube.com/watch?v=-IPZFHv3y0c

Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.

Login to post comments

Prodej & Předplatné

Log In or Sign Up

Log in with Facebook

Zapomenuté heslo? / Zapomenuté jméno?