Menu

Otevřený dopis ministru kultury

Taneční časopisy a Taneční sdružení napsaly otevřený dopis ministru kultury Ilju Šmídovi vyjadřující se k ukončení činnosti portálu Opera Plus z důvodů „drastického snížení letošního grantu oproti předchozím letům o více než polovinu" (více zde).

 

OPERA+

Vážený pan
PhDr. Ilja Šmíd
Ministerstvo kultury ČR
Maltézské nám. 1, 118 00 Praha 1
...
V Praze 16. 5. 2018
Otevřený dopis: Stanovisko k ukončení činnosti portálu Opera Plus

Vážený pane ministře,
s velkým znepokojením vnímáme ukončení činnosti portálu Opera Plus z důvodu nedostatečné finanční podpory ze strany Ministerstva kultury ČR. Kulturní portál Opera Plus se za devět let svého fungování stal důležitou platformou odborné reflexe v oblasti hudby, opery a tance. V tanci se šíří záběru a okruhem autorů velmi dobře doplňuje s dalšími oborovými periodiky.
Ukončení činnosti portálu Opera Plus chápeme i jako znepokojivou zprávu o podmínkách, ve kterých fungují současná kritická média, včetně těch působících v uměleckých oborech. V současné době jsou pro odborné kulturní časopisy Ministerstvo kultury a Státní fond kultury prostřednictvím svých grantových komisí jedinými významnými zdroji financování. Jejich osud je zcela v jejich moci. V kauze Opera Plus vidíme precedens ekonomicky umlčeného média, precedens, který se nás hluboce týká. Uvědomme si, že kritická média poskytují umělcům zpětnou vazbu a vytvářejí oboru mediální obraz. To je něco, co má ve vyspělé společnosti velkou a nezastupitelnou cenu. Nezávislá expertíza, odborná diskuse, vědomí souvislostí a šíření informací jsou totiž nejúčinnější nástroje pro vnímání kvality, porozumění viděnému, pro rozvoj a informovanost.
Vážený pane ministře, žádáme Vás, abyste situaci kolem financování odborných uměleckých periodik ze strany Ministerstva kultury ČR věnoval mimořádnou pozornost a abyste zvážil možnosti, jak napomoci obnovení fungování v oblasti umělecké reflexe etablovaného portálu Opera Plus.

S pozdravem

MgA. Josef Bartoš, šéfredaktor portálu Taneční aktuality
Vladimír Hulec, šéfredaktor časopisu Taneční zóna
Mgr. Zdeněk Prokeš, předseda Tanečního sdružení ČR

 

Login to post comments

Prodej & Předplatné

Log In or Sign Up

Log in with Facebook

Zapomenuté heslo? / Zapomenuté jméno?