Menu

OTEVŘENÝ DOPIS MINISTRU KULTURY ČR

Komise pro oblast profesionálního tance, pohybového a nonverbálního divadla reaguje otevřeným dopisem na rozhodnutí ministra kultury prodloužit lhůtu pro dodání žádostí. 

Vážený pan

doc. Mgr. Antonín Staněk Ph.D
Ministr kultury ČR
Maltézské náměstí 471/1
Praha 1, Malá Strana
118 11 Praha 011

V Praze, 6. 11. 2018


Vážený pane ministře,

dovolujeme si obrátit se na Vás v souvislosti s prodloužením lhůt pro podání žádostí o dotace z programů MKČR pro rok 2019. Tento krok, který přišel cca měsíc po uzávěrce pro doručení žádostí tradičně stanovené na 1. 10., považujeme za zásadně chybný, a to z několika důvodů. Především proto, že tento akt nebyl nijak odůvodněn, respektive Vámi uváděný argument, že ministerstvo vychází vstříc těm, kteří nestihli podat žádost, považujeme za velmi nedostatečný a zástupný. Rovněž jsme přesvědčeni, že takovýto krok klade mezi žadatele nerovné podmínky, tudíž že většinu žadatelů, kteří dodali své žádosti v původně stanoveném termínu diskriminuje, a také zásadním způsobem narušuje transparentnost a důvěryhodnost dotačního řízení. Zároveň se domníváme, že toto rozhodnutí může vzbuzovat mezi žadateli mylný dojem, že MKČR disponuje větším objemem finančních prostředků, než je požadováno těmi, kteří doručili své žádosti v původně stanoveném termínu.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům Vás žádáme, aby na žádosti doručené po 1. 10. 2018 nebyl brán zřetel.

S pozdravem

za členy komise pro oblast profesionálního tance, pohybového a nonverbálního divadla

Libor Kasík, místopředseda komise

členové komise:
Mgr. Jana Bohutínská, předsedkyně komise
MgA.Libor Kasík, ředitel divadla Uffo a festivalu Cirk-UFF, mistopředseda komise
Mgr. Zdeněk Prokeš, choreograf, předseda Rady Tanečního sdružení ČR
MgA. Adam Halaš, Ph.D., vedoucí katedry nonverbálního divadla HAMU
Mgr. MgA. Lucie Hayashi Ph.D., zakladatelka Tanečních aktualit, tajemnice katedry tance HAMU
Mgr. Martin Macháček, divadelní publicista, editor internetového vydání revue Taneční zóna
MgA. Lucia Kašiarová, ředitelka ALT@RT
Dagmar Kantorková, předsedkyně kulturního networku Nová síť
Mgr. Barbora Čermáková, freelance překladatelka a arts manažerka

Login to post comments

Prodej & Předplatné

Log In or Sign Up

Log in with Facebook

Zapomenuté heslo? / Zapomenuté jméno?