Menu

Ostravský balet – stoletá historie, pozoruhodná současnost

Příští rok to bude sto let, kdy začal Achille Viscusi takřka z ničeho utvářet ostravský baletní soubor. Ano, ten Viscusi, rodák z Říma, který zkraje dvacátého století vedl balet pražského Národního divadla, kde uváděl světové premiéry Nedbalových baletních pantomim, a později se podepsal na profesionalizaci souborů v Brně a Bratislavě.

Ostravský balet vedl v letech 1919 až 1923. Budoval jej ze skromných amatérských začátků, aby ho postupně jeho následovníci dovedli na třetí nejvýznamnější baletní těleso v republice, které mívalo i kolem padesáti tanečníků.
S historií ostravského baletu se protnuly osudy řady výrazných osobností. Na počátku třicátých let vedl soubor Saša Machov, který posléze odešel do Osvobozeného divadla. Počátkem šedesátých let tu byl kmenovým choreografem Pavel Šmok, než odešel do Prahy, kde s Lubošem Ogounem založil Balet Praha. Nejvýraznější stopu tu ale zanechal Emerich Gabzdyl, jehož učitelem byl ještě Viscusi. Do ostravského baletu byl přijat jako tanečník v roce 1923 a o patnáct let byl v Ostravě angažován jako baletní mistr, choreograf a později i umělecký šéf. S přestávkami pak soubor vedl do roku 1970 – byla to dlouhá a úspěšná éra.
Ostravským baletem prošla řada vynikajících tanečníků a tanečnic – Karel Lukšík, Albert Janíček, Richard Böhm, Petr Koželuh, Naďa Hajdašová, Marcela Martiníková, Věra Ždichyncová, Marta Drottnerová, Vlasta Pavelcová. V devadesátých letech zde začínali například Richard Kročil nebo Nataša Novotná.
Až do poloviny devadesátých let čerpal ostravský balet hlavně z domácích zdrojů. Měl i výhodu dorostu z místní konzervatoře. Po příchodu Igora Vejsady na šéfovský post se ale začal ohlížet po zahraničních tvůrcích. Opakovaně se do Ostravy vracel Francouz Philippe Talard a Kanaďan Eric Trottier. Ze zahraničí, zejména ze zemí bývalého Sovětského svazu, přišli i kvalitní tanečníci, například klasická balerína Olga Borisova. Byla to ale i etapa redukční – ostravský balet se zmenšoval a z někdejších padesáti úvazků jich nezbylo ani třicet. Pro soubor, který chtěl nabízet velkou klasiku, mezní stav.
Zatím k poslední změně došlo v roce 2013, kdy se šéfkou stala Lenka Dřímalová. Kormidlo se otočilo do světa ještě výrazněji. Markantně se to projevilo na složení souboru, v němž začali mít výborní zahraniční tanečníci výrazně navrch a ti čeští se pozvolna vytráceli. Zásadně se proměnila dramaturgie. Ve složených programech se na repertoár poprvé dostala jména jako Jiří Kylián, Johan Inger, Itzik Galili nebo Ohad Naharin. Ambiciózní a vesměs velmi vydařené byly i celovečerní narativní balety Youriho Vamose (Sen noci svatojánské), Maria Schrödera (Chaplin), Paula Chalmera (Popelka a světová premiéra Tří mušketýrů). V klasice si Ostrava připsala prvenství, když na český repertoár poprvé mimo pražské Národní divadlo připravila práci Augusta Bournonvilla (La Sylphide).
Ostravský balet se v rámci českého kontextu vymyká tím, že jej umělecká šéfka neformuje jako aktivní choreografka. Je především manažerkou a dramaturgyní, která se snaží díky kontaktům a znalosti světového baletního dění přinést do Ostravy to nejlepší, na co lze uměleckými kapacitami a finančně dosáhnout. Z daných ostravských možností se jí daří vytěžit po umělecké stránce maximum. Ostatně četná ocenění to jen dokládají.
Pozvolna se daří zlepšovat i zázemí souboru – buduje se nový sál; narostl počet úvazků na bezmála čtyřicet. A co je zvlášť cenné, že na tuto náročnou cestu začínají slyšet místní diváci. Ostravě dnes patří na baletní mapě střední Evropy jedno z čelných míst.?

 

Roman Vašek

Taneční kritik, autor odborných studií a analýz o českém tanci a baletu.Editor a spoluautor monografie Tanec v České republice (2010) a publikace Různé břehy – choreograf Jiří Kylián mezi Haagem a Prahou. Absolvoval Katedru divadelní vědy FFUK a rekvalifikační kurz knihovnictví a informační zdroje. Působí jako bibliograf v Institutu umění – Divadelním ústavu. Pravidelně publikuje v českých médiích.

Prodej & Předplatné

Log In or Sign Up

Log in with Facebook

Zapomenuté heslo? / Zapomenuté jméno?