Menu
Nina Vangeli

Nina Vangeli

Taneční publicistka, absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (obory divadelní věda, ruská, francouzská a česká literatura; dva ročníky literární komparatistiky - do zákazu působení prof. V. Černého na Filosofické fakultě). Publikační činnosti se směla věnovat až po změně režimu v roce 1989. Zaměřuje se zejména na současný tanec, alternativní divadlo a cross-over. Přispívala do řady kulturních periodik jako A2, Divadelní noviny, Svět a divadlo, do kulturní rubriky Lidových a Hospodářských novin a rozhlasu (stanice Vltava) a dalších. V letech 2000-2004 byla šéfredaktorkou revue pro současný tanec Taneční zóna/Dance Zone, dnes je jejím Senior Editorem. Byla dlouholetá vedoucí neoficiální (a nevítané) skupiny fyzického divadla Studio pohybového divadla v sedmdesátých a osmdesátých letech. V devadesátých letech vytvořila i několik operních režií. 

Chrámový tanec Michala Záhory

V Malostranském chrámu sv. Mikuláše, jehož sochy jsou nakročené k tanci, se v rámci oslav Velikonoc odehrál společný koncert taneční skupiny Pulsar a smyčcového uskupení Krása Quartet, v němž bylo provedeno hudební dílo Petra Koronthályho Via Crucis/Křížová cesta. O choreografii se postaral Michal Záhora a tanečně ji provedli Dagmar Chaloupková, Nikola Němcová, Radim Klásek a sám Michal Záhora, vesměs absolventi známé pražské taneční konzervatoře Duncan Centre. Koncert se konal ve zcela nabitém chrámu sub auspiciis Mons. Michaela Slavíka.

Flow Jiřího Havelky

Všichni hořeli zvědavostí, ale nikdo nemohl tušit, že to, s čím přijde Jiří Havelka po absurdním humoru mezinárodně úspěšné Korekce bude meditativní představení. Něco napovídal název Flow – proud, plynutí. Shodou okolností je to termín, kterým jasnozřivý Rudolf Laban otevřel novou kapitolu myšlení o tanci. To on formuloval pojem proudu energií, pojem, kterým my v této epoše v taneční reflexi i v živé taneční tvorbě žijeme.

Prodej & Předplatné

Log In or Sign Up

Log in with Facebook

Zapomenuté heslo? / Zapomenuté jméno?