Menu

Recenze

ALTA MATER

Tanečná, resp. alternatívna divadelná scéna mi je od určitého bodu mojej kariéry bližšia než tá ,,tradičná” činoherná. Dlho som rozmýšľal prečo to tak je. Či je to môj problém s inštitúciami a autoritami ako takými, alebo je to jednoducho preto, že mi vyhovuje bezhraničnosť, ktorú performeri a tanečníci vyžarujú obdivuhodne prirodzene.

Read more...

Umíš-li mluvit, můžeš zpívat, umíš-li chodit, můžeš tančit.

Festival Korespondance, konající se částečně v Praze, ale především ve Žďáru nad Sázavou v sobě propojuje pohybové i myšlenkové trendy zemí tří kontinentů. Festival podporuje komunitní projekty, zapojuje místní občany a svou poetikou vyjadřuje přátelský a otevřený postoj k mezioborové a transkontinentální spolupráci. Nepopiratelně oslovuje profesionální tanečníky z celého světa, nadšence i náhodné kolemjdoucí. Jednoduše se zde snoubí prestiž účinkujících se skoro až domáckou atmosférou.

Read more...

Nula jako možnost kreace

Letošní, již desátý ročník festivalu Nultý bod se vrátil ke kořenům, k nule jako základnímu zdroji kreace. Obvykle kvalitní, tematicky hutná dramaturgie představila mimo domácí tvorby i tři zahraniční produkce, každá z nich se svým způsobem dotýkala prvotního impulzu.

Read more...

Ohledávání postsovětského těla

Scéna českého současného tance se vyznačuje zaprvé svou stylovou rozmanitostí, zadruhé nevelkým okruhem tvůrců. Progresivní taneční umění se jednoznačně soustřeďuje v Praze a český současný tanec pěstovaný v jiném než hlavním městě je spíše výjimkou. Důsledkem či nebezpečím tohoto stavu se může stát ztráta odstupu, nebo nemožnost další inspirace, což může logicky vyústit v potřebu vymanit se z tak úzce provázaného prostředí. Mezinárodní spolupráce, možnost uměleckých rezidencí v zahraničí či naopak navázání kontaktů se zahraničními tvůrci pro české projekty se nabízí jako smysluplné a zároveň i pro grantové komise lukrativní řešení.  Je však možné vnímat uměleckou tvorbu jako sám do sebe uzavřený svět a nezohledňovat společensko-politický kontext národů, které mají navzájem spolupracovat?  

Read more...

Prodej & Předplatné

Log In or Sign Up

Log in with Facebook

Zapomenuté heslo? / Zapomenuté jméno?