Menu

Recenze

Kultura vpravdě tradiční, identita vskutku národní

Ačkoli se na festivalu Bazaar (dramaturgicky, filosoficky) většinou hledí za naše hranice do regionů, koutů myšlení i mezi tělesné jazyky kam se obvykle nekouká, letošní ročník uzavřela show Šibřinky, variace na výsostně lokální kulturní, společenský i historický fenomén - „tu naši zábavu českou“. Handa Gote si spolu s obsadou Wariot Ideal položili otázku, jestli se s estetikou veselice v kulturáku nebo pořádného hasičského bálu dokážeme vyrovnat. Kromě dokonalé nápodoby snad všech klišé o českém veselí, Lady nevímaje, šli hlouběji do českého podvědomí. V psychoanalytické estrádě se také táží na daleko niternější, dávno vytěsněné podněty - jestli a proč máme podobné akce rádi, zda od nich umíme mít odstup nebo jsou součástí kultury natrvalo a nedokážeme je odstřihnout. Pokud vůbec chceme.

Read more...

Bazaar 2018 – základy komunikace, radosti, důvěry a štěstí v několika krocích

Existovat v tichu by bylo krásné. Pod vlivem přicházejících e-mailů, zpráv na messengeru, ruchů města a neustálého telefonování toužím být na chvíli v místnosti, kde bude jen ticho. Socio-psychologické experimenty však dokazují, že člověk v současnosti už na ticho není naprogramován. Absence zvuků, stejně tak jako světla nebo sociálního kontaktu, jedince dohání ke stavům úzkosti, strachu a “šílenství”. Komunikace v tichu nebo lépe řečeno beze slov je samozřejmě možná, ale ne že by byla, jak se mnozí domnívají, snazší nebo univerzální pro všechny napříč kontinenty či kulturou.

Read more...

Top 3 Báry Kašparové z České taneční platformy 2018

Vybraným umělcům zajišťuje účast na České taneční platformě bezesporu velkou prestiž. Základním pilířem ideologie festivalu je totiž prezentace toho „nejkvalitnějšího“ z českého tanečního divadla, co je vůbec k vidění. No a tím, že se na festival sjíždí i velké množství zahraničních hostů, hraje se na této showcase s docela vysokými kartami. ČTP se dnes mnohem spíše formuje jako platforma kontaktů a pracovních příležitostí doma i v zahraničí, což potvrzuje mimo jiné i úzká spolupráce s mezinárodní sítí EDN – European Dance House Network. I když sféra nezávislého umění podléhá pravidlům byznysu, nemělo by se zapomínat, že se za všemi ekonomickými problémy schovává vášeň, kreativní proces a do velké míry idealismus. Své top 3, vlastně top 4, tedy nevěnuji zvýšení prestiže umělců ani vypíchnutí toho nejlepšího z ČTP 2018. Inspiruji se Choreografickými fóry sdružení S.E.S.TA a , které vyvažují směřování stávající dramaturgie festivalu poněkud odkloněnou od reflexe tance jako umění.

Read more...

Zachytit v prstech minulost

Mozaiku krátkých scén, jejichž společným pojítkem byla minulost a její vliv na přítomnost člověka představil český choreograf Karel Vaněk na konci března v holešovickém Studiu Alta. V představení trefně pojmenovaném Nostalgiáda také vedle svých vrstevníků (ve složení Monika Rebcová, Anka Sedláčková a Olaf Reinecke) sám vystoupil.

Read more...

Prodej & Předplatné

Log In or Sign Up

Log in with Facebook

Zapomenuté heslo? / Zapomenuté jméno?