Menu

Na zdraví!

Na zdraví!

Tanec sám o sobě bývá pokládán za synonymum zdraví a energie. Jak je to ale ve skutečnosti se zdravím u těch, kteří se tanci věnují denně a naplno, těch, kteří s tancem spojili svůj osud – s profesionálními tanečnicemi a tanečníky? Na tuto otázku odpovídá Zuna Kozánková – sama taneční profesionálka, která se ovšem už řadu let intenzivně věnuje komplexní péči o zdraví tanečníků a prevenci  jejich úrazů a onemocnění. Její přístup zásadně ovlivnilo taoistické myšlení. V souvislosti s celoročním workshopem Medicína v tanci, který startuje koncem ledna ve Studiu Alta, jsme položili Zuně několik otázek.

Proč jste se začala zabývat problematikou zdraví tanečníků a jak dlouho se tomuto tématu věnujete?
Prvním impulzem byla ošklivá zlomenina nohy v mých patnácti letech. Ocitla jsem se v situaci, kdy jsem se musela rozhodnout, zda ve studiu na konzervatoři pokračovat, či nikoli. Druhý impulz přišel v devatenácti. Byla jsem bláznivá a nekontrolovatelná. Na jedné zkoušce jsem si natáhla šlachy koleně, což mně opět vyloučilo z tancování. Léčení tohoto zranění se pak táhlo nepříjemně dlouho. Byl to jasný vykřičník, který zbystřil moji pozornost. Zároveň jsem se na škole v rámci výuky seznámila s ideokineziologií a zjistila, že správným pohybem a jeho správnou mírou, je možné svoje tělo uzdravovat. To mně začalo fascinovat. Nejprve jsem si uvědomila, jak je důležitá znalost anatomie. Později jsem si začala uvědomovat význam regenerace a potom přišlo zjištění, že tělo není jenom hmota, ale i energie. Z tohoto důvodu se od roku 2002 intenzivně věnuji japonské pohybové terapii shiatsu, která se opírá o teorii čínské medicíny. Odsud už bylo blízko ke studiu čínské medicíny samotné. Během jejího studia jsem si bytostně začala uvědomovat to úžasné propojení medicíny s pohybem, tancem, a spatřila obrovský potenciál ve využití principů čínské medicíny se zdravím, ale i kvalitou výkonu tanečníka. Kromě jiných zájmů v tanci jsem se pustila do zkoumání tohoto potenciálu. Vedu taneční semináře zaměřené na propojení tance s uvědomováním si souvislostí se zdravím, přednáším, píšu články na toto téma, diskutuji s tanečníky po celém světě o jejich zdraví. A neustále studuji.

Existuje u nás nějaký výzkum na téma tanec a zdraví?
Nevím o něm. Neslyšela jsem ani o tom, že by se zdravotní problematika v našich končinách probírala na tanečních školách.

Jakými zdravotními problémy podle vás tanečníci nejčastěji trpí?
Mohou to být akutní úrazy, nebo chronické tělesné problémy. Žádný úraz ovšem není náhoda. Častokrát k nim dochází zcela zbytečně. Oslabením těla špatnou výživou, extrémní námahou, nerespektováním anatomických možností konkrétního těla a vyčerpáním. Kromě těchto akutních příhod trpí tanečníci i chronickými problémy kloubů, problémy s páteří, šlachami, jejichž příčina je stejná jako u akutních úrazů

Tanečníci ovšem trpí i problémy s trávením. Mnohé z nich vznikly už na školách, kde buzerace typu „jsi tlustá, zhubni" vedla k nesmyslným dietám, které často dospěly až k bulimii. Diety a hladovění narušují trávicí trakt a následně celou imunitu, psychickou rovnováhu, nebo schopnost reprodukce. Mnoho tanečnic trpí nepravidelnou a bolestivou menstruací. To se běžně považuje za normální, ovšem normální to není a svědčí to o celkovém zdravotním stavu ženy. Tanečníci a tanečnice mají ale také psychické problémy. Kvůli výkonům, velkým ambicím a touze po seberealizaci se ocitají pod obrovským tlakem a následně trpí úzkostmi a depresemi. S tím souvisí mentální a fyzické vyčerpání, které extrémně oslabuje ledviny. Jelikož ledviny kromě jiného vyživují kosti, klouby a páteř, dostáváme se zpět k tělesným neduhům a úrazům. Je to jakýsi začarovaný kruh.

K prevenci a řešení zdravotních problémů nabízíte znalosti a zkušenosti čínské medicíny a čchi-kungu. Můžete vysvětlit, v čem jsou tyto nástroje přínosné?
Čínská medicína a čchi-kung vycházejí z jednoho zdroje - z taoismu. Hlavním přínosem je komplexní pohled na lidské tělo. Tělo máme všichni stejné jak na východě, tak na západě. Západ se ale na tělo dívá analyticky, jako na soustavu jednotlivých orgánů. Poněvadž každý orgán a struktura těla, jako jsou kosti, svaly, kůže, šlachy a tak dále, je vnímána jako samostatně existující jednotka, nemoc je diagnostikována jako abnormalita jedné části a vzájemný vztah mezi jednotlivými orgány a strukturami není brán v úvahu. Východní pohled na tělo je celostní, to znamená, že v těle všechno se vším souvisí a pokud je někde něco v nepořádku, ovlivňuje to ostatní části celku a taky i celek samotný. Na druhé straně to znamená, že pokud je něco v nerovnováze, není nic ztraceno, protože v samotném těle existuje cesta k nápravě. Čínská medicína nás učí své tělo chápat, rozumět různým procesům a souvislostem, a tak i najít zdroj problémů nebo taky zdroj řešení. Učí jak si udržovat vlastní zdraví a být za něj zodpovědný. Pro mně osobně je nejhezčí spoluprací, spolupráce se sebou samým. Tak například ledviny jsou kromě jiného odpovědny za zásobovaní kostí a kloubů minerály a energií. Tím jsou myšleny i kloubní chrupavky, kloubní tekutiny a menisky, s nimiž tanečníci mívají často problémy. Pokud jsou klouby v nepořádku, čínská medicína doplňuje energii do ledvin a léčí hlavně, nebo prvotně ledviny. Když jsou posíleny, mohou poslat výživu a energii do kloubů.

Čínská medicína a čchi-kung jsou staré více než čtyři tisíc let a zaměřují se hlavně, na prevenci a na plynulý tok energie čchi v těle. Energie čchi je něco, co západ považuje za přílišnou abstrakci. Čínská medicína a čchi-kung považují čchi za podstatnou. Pokud čchi v těle proudí plynule, bez zádrhelů a podle potřeb, člověk je zdráv, protože je jí dostatek v každé části celku. Cvičení čchi-kungu, které ve své taneční praxi už beru jako nezbytnou samozřejmost, jsou fantastickou cestou udržování plynulého toku energie v těle, tedy udržování zdraví. V Číně běžně potkáte lidi cvičit čchi-kung nebo tchaj-ťi-čchuan v parcích, před domy, někdy i na ulicích uprostřed města.

Není výchova tanečníků, jejich tréning, způsob myšlení a celý evropský životní styl nekompatibilní s východními technikami a léčebnými postupy?
Životní styl, výchova i způsob myšlení Východu a Západu jsou si vzdálené velmi, ale rozhodně nejsou nekompatibilní. Lidské tělo je stejné v Číně, Japonsku, Indii nebo v Evropě. Určitě nikdy nebudeme schopni úplně uvažovat způsobem, jako uvažují lidé z Východu, ale jejich filozofie může naše nazírání na sebe a svět kolem nás krásně doplnit. I oni se od nás mnohému učí. Jde tady jen o naši otevřenost dozvědět se něco nového, něco, co možná náš analytický mozek není schopen úplně pochopit. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že pokud se člověk přestane zaobírat svým mozkem a otevře se novým zkušenostem, věci dříve zdánlivě nekompatibilní se stanou průchodnými a zapadnou do sebe. Pokud se člověk dokáže odpoutat od toho pevného provazu, který ho spojuje s rozumem a začne víc používat svou intuici, otevře se mu docela nový svět. Někdy máme, z mého pohledu, umělý pocit, že my na Západě jsme docela odlišní, nebo že jsou odlišní ti na Východě. Ale nakonec i Einsteinova rovnice E=mc2 znamená, že hmota a energie jsou úzce propojeny. A to platí všude.

A co říkáte současnému životnímu stylu tanečníků?
Životní styl tanečníků se samozřejmě nedá generalizovat. Z mého pohledu je úžasný i náročný zároveň. Děláme, co nás baví a naplňuje, naše zaměstnání není žádná rutina, svému tělu poskytujeme pravidelný pohyb, hodně cestujeme, poznáváme spoustu lidí, zajímavosti světa... Na druhé straně někteří cestujeme příliš, náš domov je často na týdny zredukovaný do „cestovního zavazadla", někteří tanečníci nemají skutečný domov vůbec. S tím souvisí i to, že si těžko zakládáme rodiny a pokud je máme, tak je to – vzhledem k naší nepravidelnosti životního rytmu – hodně náročné pro všechny její členy. Také se mi zdá, že mnozí z nás žijeme v latentních i docela zjevných existenčních obavách. Máme podvědomě strach, aby se našemu tělu nic nestalo, abychom měli dostatek energie, práce a dostali adekvátní ohodnocení. Cítíme taky tikot hodinek, a tak toho chceme stihnout mnoho v relativně mladém věku, čímž se mnohdy zbytečně drancujeme.

To všechno vyžaduje jakousi „kompenzaci“. Vypozorovala jsem, že taneční svět je nadměrné zaměřený na výkon a kvantitu. Vidím v něm docela hodně cigaret, kávy, možná i lehkých drog, ponocování, stimulujících látek, špatného a nepravidelného stravování. Pozoruji i nedostatek odpočinku, který by adekvátně odpovídal výkonu tanečníků. Taky pozoruji příliš velké ambice, které jsou schopny ovlivnit zdraví, ale i narušit mezilidské vztahy. Na druhé straně vidím i péči o sebe sama a snahu najít a udržet si vnitřní klid.

Můžete uvést několik základních principů, jež by měly tanečnice nebo tanečníci dodržovat, aby jejich tělo fungovalo co nejlépe a nejdéle?
Mezi prvními principy musím uvést stravu a odpočinek. Pravidelná, správně vyvážená strava je hlavním zdrojem energie. Dostatečný odpočinek a čas na regeneraci jsou zárukou možnosti užívat své tělo dlouhodobě. V mladém věku si to člověk ani neuvědomuje, protože má energie dostatek, ale pokud si ji vyčerpá v tomhle věku, moc mu nezůstane do příštích let.

Nedoporučuji burcovat své tělo do extrémů povzbuzujícími prostředky, tím se drásáme a saháme na své rezervy. Měli bychom se vyhýbat taky nedoléčeným chřipkám, angínám, zánětům a naučit se vnímat bolest jako řeč těla, které nám něco říká o svém stavu a svých potřebách. Bolest se rozhodně nevyplácí ignorovat a tlumit.

Tanečnice po porodu by neměly tolik spěchat zpět na jeviště, dostatek času na regeneraci po porodu je důležitý z mnoha důvodů, například kvůli dostatečné regeneraci ledvin a doplnění krve. Díky tomu se po porodu stabilizuje imunita matky. U žen pak nezačne tak rychle docházet k osteoporóze, šedivění vlasů nebo kazivosti zubů. Zregenerované ledviny a dostatek krve jsou i lepší „terén" pro psychickou pohodu.

Za velmi podstatné považuji pravidelné techniky vnitřní tělesné i duševní očisty.

A jak budou probíhat workshopy Medicína v tanci?
Půjde o sérii víkendových workshopů. Potkáme se za rok pětkrát - v každém ročním období. Těch čínská medicína rozlišuje pět. Zaměříme se na potřeby lidského těla v dané sezoně, opřeme se o teorii pěti elementů - jedné ze základních teorií čínské medicíny a to všechno přes pohyb. Workshopy obsahují ranní qigong pro aktivaci energie v těle a jeho jednotlivých struktur, dopolední technický taneční trénink New Dance, odpolední improvizace a kontaktní improvizace spojená s tématem výzkumu. Celá praxe se bude prolínat s teoretickým výkladem. Součástí setkání bude i zdravá strava, taky zaměřena na energii jednotlivých ročních období.


Více na https://www.facebook.com/medicinavtanci/?fref=nf

Jana Návratová

Taneční publicistka. Absolvovala Katedru divadelní a filmové vědy FFUK. Od 1989 pracuje v Divadelním ústavu (dnes Institutu umění – Divadelním ústavu), kde v roce 2006 založila Taneční sekci, která se věnuje komplexní odborné podpoře tanečního umění.  V letech 1993 – 2005 vyučovala dějiny tance na Konzervatoři Duncan centre. Je editorkou a spoluautorkou odborné monografie Tanec v České republice (2010) a řady studií publikovaných v českých i zahraničních sbornících. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna a pravidelně publikuje v českých médiích. Založila Festival tanečních filmů. Je lektorkou power jógy.

Login to post comments

Prodej & Předplatné

Log In or Sign Up

Log in with Facebook

Zapomenuté heslo? / Zapomenuté jméno?