TZ

 

Menu

sebereflexe ve slovenském kiosku

sebereflexe ve slovenském kiosku

Jednou z letních událostí je Festival KioSK, který se zaměřuje na prezentaci aktuálního dění v současném nezávislém slovenském divadle a tanci. jeho sedmý ročník , jehož nosným tématem je „seberefexe“, se uskuteční ve dnech  24. – 27. 7. v kulturním centru  Stanica Žilina-Záriečie a žilinské Nové synagoze. Kromě více jak desítky představení nabídne bohatý doprovodný program – diskuse, přednášky, tvůrčí dílny, filmové projekce či večírky.

Jestliže se na Slovensko chystáte, je dobré si osvěžit tamní jazyk, proto další část textu musíte louskat v původním znění tiskové zprávy:

Téma festivalu KioSK sa tento rok zameria na jeho vlastné / vaše / ich ja. Sebareflexia ako námet do diskusií festivalu však nechce ostať len pri fokuse na scénu – tvorcov, umelcov a ich prácu, ale rovnako sa túži obrátiť aj na druhú stranu a ponúknuť priestor na reflexiu diváka, kritika alebo organizátora, ich vlastnej identity a zároveň vzťahov medzi nimi,” hovorí Barbora Uríková, jedna z dvojice dramaturgov festivalu.

Festival otvorí premiéra tanečnej performance BAKKHEIA – dancing on the edge, ktorá je medzinárodnou, slovensko-česko-maďarskou spoluprácou trojice tanečníkov v réžii a choreografii Petra Šavela. K programovým vrcholom bude určite patriť slovenská premiéra druhej časti trilógie The Painted Bird: Amidst (Part II) v New Yorku usadeného slovenského choreografa Pavla Zuštiaka. V priestoroch rekonštruovanej Novej synagógy zas svoje aktuálne práce predstaví v Grécku pôsobiaci choreograf a tanečník Jozef Fruček so súborom RootlessRoot. Osviežením programu je zaradenie súčasnej opery Mareka Piačeka 2′ 16′′ a pol: Vesmírna odysea, na ktorej okrem hudobníkov zo Slovenskej filharmónie spolupracujú viac ako dve desiatky detí a s úspechom ju už stihli predstaviť v Prahe či Brne.

KioSK už tradične predznamenávajú tvorivé dielne, ktoré sa konajú v týždni pred samotným festivalom. Intenzívny divadelný workshop Bez tvaru / Bez tváre je zameraný na tvorivý proces tak, ako ho vo svojej umeleckej spolupráci vnímajú a realizujú česká režisérka Petra Tejnorová a slovenský tanečník a choreograf Jaro Viňarský. Účastníci budú spoločne s lektormi pracovať na téme identity. Témou druhého workshopu je „Light guerilla, intervencia do verejného priestoru” a účastníkov ním ako lektori prevedú Patrik Sedlák a Tomáš Morávek. Výstupom dielne bude o. i. svetelná intervencia do verejného priestoru v blízkosti Stanice.

Detailný program prehliadky a ďalšie potrebné informácie nájdete na oficiálnej stránke festivalu www.kioskfestival.sk.

Prodej & Předplatné

Log In or Sign Up

Log in with Facebook

Zapomenuté heslo? / Zapomenuté jméno?